Lærer: Willy Gadzhonov
• Lærebok: Grunnleggende sangteknikk

• Nedre aldersgrense: 9 år

Innhold:
Vi jobber med sangteknikk, pust og blir kjent med egen stemme

Willy Gadzhonov