Lærer: Willy Gadzhonov
• Lærebok: Pianospillebok for nybegynnere

• Nedre aldersgrense: 9 år

Innhold:
Grunnleggende pianospill på et enkelt nivå

• Notelære og tonenes navn

• Klaviaturets utseende

• Akkorder og rytmer

• Spille melodier

Willy Gadzhonov