Musikkskolens historie:

Marios Musikk AS har lang tradisjon innen musikkundervisning, og helt siden 1972 har Mario Santocono drevet opplæring.

I dag er det Øystein Kvile Hanssen som er rektor for Marios Musikkskole og står for den daglige driften.
Øystein er en dyktig gitarist som har vært kjent i bybildet i mange år gjennom flere band og prosjekter.

Mario starter i 1972 de første orgelkursene i Harstad, og etter hvert ble kurstilbudene utvidet med både piano- og keyboardkurs.
Marios Musikkskole har frem til i dag hatt over 5500 musikkelever, og det er i dag ansatt en person for drift og 4 deltidsstillinger for undervisning.

Øystein Kvile Hanssen - Rektor

Øystein Kvile Hanssen – Rektor

Her er vi!

Musikkskolen ligger midt mellom Harstadbotn Bakeri og Slottet Sykehjem.
Her har vi egne øvingsrom til de forskjellige kursene og scene for samspill og konserter.

Kontakt oss:

Telefon: 77 00 35 45
E-post: musikkskolen@marios.no
Rektor: Øystein Kvile Hanssen

Besøksadresse:

Marios Musikkskole
Seljestadveien 69
9406 Harstad

Postadresse:

Marios Musikkskole
Postboks 163
9482 Harstad

Fakturaspørsmål:

For spørsmål angående faktura kontakt Hilde på mail: hilde@marios.no eller telefon: 77 00 10 50.