Akustisk:

Lærer: Øystein Kvile Hanssen

• Lærebok: Egne læremidler

• Nedre aldersgrense: 9 år

Innhold grunnkurs:
Komme raskt i gang og spille enkle melodier på gitaren.

• Notelære og tonenes navn

• Gitarens oppbygging

• Lære å stemme gitaren

• Akkorder – strengenes navn

• Spille melodier

Videregående kurs:
Fortsettelse fra grunnkurs.
Tar for seg de grunnleggende prinsipper for blues, jazz og rock.

Øystein Kvile Hanssen - Rektor

Øystein Kvile Hanssen – Rektor

Elektrisk:

Lærer: Øystein Kvile Hanssen

• Lærebok: Egne læremidler

• Nedre aldersgrense: 9 år

Innhold grunnkurs:
Komme raskt i gang og spille enkle melodier på gitaren.

• Notelære og tonenes navn

• Gitarens oppbygging – strengenes navn

• Lære å stemme gitaren

• Akkorder, barregrepp, powerchords, skalaer

• Spille melodier

Videregående kurs:
Fortsettelse fra grunnkurs.
Tar for seg de grunnleggende prinsipper for blues, jazz og rock.

Øystein Kvile Hanssen - Rektor

Øystein Kvile Hanssen – Rektor