Lærer: Per-Martin Grenlund

• Lærebok: El-bass boka

• Nedre aldersgrense: 9 år

Innhold:

• Grunnleggende gitarspilling på et enkelt nivå.

• Notelære og tonenes navn

• Gitarens oppbygging

• Lære å stemme gitaren

• Akkorder- strengenes navn

• Spille melodier

Per-Martin Grenlund