Hei alle!

Det vil dessverre ikke bli undervisning på musikkskolen  i høst pga for få påmeldte elever og endringer.

Vi beklager dette og vil komme sterkere tilbake neste år.

 

Med vennlig hilsen

Lærerne

Marios Musikkskole


Vi gir alle som vil lære å spille, enten du er voksen eller barn, et best mulig tilbud. Dette forsøker vi å oppnå gjennom et godt sosialt miljø, dyktige lærerkrefter, og et musikalsk opplegg som er tilpasset elevene.

Marios Musikkskole